Jan de Vos en José Schilder - De Mythe

In het jaar 2000 zijn Jan de Vos en José Schilder samen Mandenmakerij de Mythe begonnen.

Een Mythe, omdat ons gezegd werd dat je van het ambacht mandenmaken in deze tijd niet meer kan bestaan. Mythe is zo’n mooi woord, het prikkelt de fantasie. Met die energie hebben we de mandenmakerij vorm gegeven.

Jan is in 1987 begonnen met vlechten uit een boekje en met twijgen van de knotwilgen in zijn tuin. Hij kwam al snel tot de ontdekking dat daar meer voor nodig is. Vele cursussen volgden.
José begon in 1989 met een cursus mandenmaken in het Zuiderzeemuseum, gegeven door Tonny Gerfen; gevolgd door veel oefenen naast Tonny in de werkplaats van het Zuiderzeemuseum. Daarna volgde een stage in een mandenmakerij in Basel, Zwitserland. Na afloop is ze voor zichzelf begonnen om in 2000 samen met Jan Mandenmakerij de Mythe op te zetten.

Het begon met een mix van cursussen geven, opdrachten vlechten en schuttingen “tunen” vlechten.
Inmiddels vlechten we vooral grafmanden en baren, dat zijn manden waar overledenen in begraven of gecremeerd kunnen worden. Daardoor blijft er weinig tijd over voor de “gewone” opdrachten.
Af en toe maken we nog tijd voor het geven van cursussen of komen vlechters die het vak beter onder de knie willen krijgen bij ons in de leer.

De wilgentenen waar we mee vlechten telen we deels zelf. De oogst van eigen wilg is niet toereikend, daarom kopen we ook wilg in bij verschillende twijgtelers in Nederland en België.

Kijk op onze site Mandenmakerij de Mythe voor meer informatie.