Wij houden met liefde voor het ambacht
de kennis over het vlechten in leven

Het bestuur van de vereniging

Het bestuur telt op dit moment 7 leden, afkomstig uit alle geledingen van de vereniging.

Tot de taken van het bestuur behoren het organiseren van de ledendagen (2  keer per jaar), het uitgeven van het bulletin, de nieuwsbrief, de website en het initiëren van andere activiteiten die het vlechten als ambacht onder de aandacht kunnen brengen. Zo organiseren we om de paar jaar een vlechtfestival. Ook het honoreren van aanvragen voor demonstraties en lessen op scholen behoren hiertoe.

Ieder bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens drie jaar. Na zes jaar is men niet meer herkiesbaar. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Vincent Struik

Voorzitter

Ellen Meuleman

Secretaris

José Schilder

Penningmeester

Ingrid Reinhoud

Overige bestuursleden

Judith Schuitert

Overige bestuursleden

Ineke van der Sommen

Overige bestuursleden

Laura Minderhoud

Overige bestuursleden

© Auteursrecht - Vereniging van Vlechters
X