Vlechtmaterialen

Deze pagina is in ontwikkeling. 

Op deze plaats komt een samenvatting van alle kennis over vlechtmaterialen in de brede zin van het woord. Daartoe is op de ledendag van 13 april al een oproep gedaan aan al degenen die specifieke kennis hebben om die kennis te delen met alle geïnteresseerde leden via dit platform. Met welke materialen vlechten we en hoe verkrijgen we die? 


De aard van het vlechtmateriaal kan heel divers zijn: wilg, bast, stro, rotan, pitriet en beslist nog veel meer. Ook voor de toepassing in manden, korven, stoelen, voor nieuw werk of restauratie kan specifieke kennis ergens aanwezig zijn.

Daarom herhalen we hier eerst even de oproep: heb je kennis die je met alle vlechtende mensen zou willen delen, meld je dan via emailadres verenigingvanvlechters@gmail.com 

Na de inventarisatie zullen we op deze plaats die kennis beschikbaar laten komen voor iedereen.

Het is immers zo, dat je kennis alleen kunt vermenigvuldigen door hem te delen.