Vereniging van Vlechters - Vlechters.nl

De Vereniging


Begin jaren tachtig van de vorige eeuw was het ambacht mandenvlechten in Nederland en België vrijwel verdwenen. De laatsten van de mandenmakers waren op leeftijd en verdienden met hun werk een zeer karig loon of waren al met pensioen. Opvolging in hun bedrijvigheid bood, gezien het minimale perspectief, geen soelaas. In deze periode werd de Stichting Wilg en Mand opgericht. Het doel was om de kennis van de mandenmakerij niet verloren te laten gaan en om het vlechten met wilg een nieuwe toekomst te bieden. Door de jaren heen ontstond er langzaam maar zeker binnen deze Stichting een steeds grotere kloof tussen de beroepsmatige vlechters en de zo genaamde hobby-vlechters wat uiteindelijk na het jaar 2000 resulteerde in een passief voortbestaan van de Stichting Wilg en Mand en de oprichting daarna van de Vereniging van Vlechters in 2004.

Het doel was en is nog steeds om het ambacht mandenvlechten in de Lage Landen niet teloor te laten gaan. De Vereniging beoogt iedereen die het ambacht een warm hart toedraagt, het zelf beoefent, onderzoekt of uitdraagt een platform te bieden.

De Vereniging van Vlechters is niet alleen bedoeld voor leden die het traditionele mandenvlechten beoefenen, maar staat open voor ieder die zich welke tak van het vlechten  dan ook eigen heeft gemaakt of beoefent: stoelenmatterskorfvlechters, strovlechters, kaartwevers, fijnscheenwerkers, enzovoorts; allen zijn welkom bij de Vereniging van Vlechters.

De Vereniging bestaat nu grotendeels uit leden die het vlechten als hobby beoefenen, maar er zijn ook nog een aantal beroepsmatige vlechters.

Binnen de Vereniging zijn een aantal vlechters actief als cursusleider. Zij bieden cursussen aan voor zowel de beginnende- als de gevorderde vlechter.

Naast het vlechten met wilg en andere natuurlijke materialen is het ook mogelijk om vernieuwend met andere vlechtmaterialen aan het werk te gaan; als ook toepassingen in de kunstzinnige sfeer en Land-Art.

De Vereniging van Vlechters houdt twee maal per jaar een ledenvergadering: in het voorjaar de Algemene Ledenvergadering en in het najaar een gewone ledendag.

Verder verschijnt er vier keer per jaar het Bulletin van de Vereniging en zijn natuurlijk de website, Instagram en facebook beschikbaar voor actuele informatie.

De Vereniging van Vlechters maakt deel uit van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.

De Vereniging telt momenteel ongeveer 230 leden.

Lid wordenLid worden van de Vereniging van Vlechters heeft vele voordelen. U ontvangt ieder kwartaal het bulletin met daarin informatieve artikelen over technieken, mandbeschrijvingen, evenementen op het gebied van vlechten, de geschiedenis van vlechten of portretten van bijzondere vlechters.

Leskisten voor educatie


De vereniging van vlechters heeft ook tot doel het mogelijk te maken dat jonge mensen interesse krijgen voor het ambacht vlechten. Om dit te faciliteren heeft de vereniging een drietal leskisten samengesteld die door scholen te gebruiken zijn. Basisschoolklassen kunnen tegen de kostprijs van materialen plus de portokosten, leskisten op hun school krijgen.

De Vereniging van Vlechters hoopt doormiddel van het ontwikkelen en laagdrempelig aanbieden van bovenstaande leskisten, dat jonge mensen een warm hart ontwikkelen voor ambachten. Lees meer..

Vereniging van Vlechters - Vlechters.nl