Wij houden met liefde voor het ambacht
de kennis over het vlechten in leven

Immaterieel Erfgoed

Immaterieel erfgoed zijn sociale gewoonten, tradities, rituelen, voorstellingen, uitdrukkingen, bijzondere kennis van de natuur en ambachtelijke vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed (afgeleid van de omschrijving in het UNESCO-verdrag).

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) geeft sinds 2012 uitvoering aan de implementatie van het UNESCO Verdrag in Nederland en stelt zich ten doel om immaterieel erfgoed te promoten en toegankelijk te maken, om de sector te stimuleren en professionaliseren, om de participatie eraan te bevorderen en om de kennis erover te vergroten.

De Inventaris geeft een overzicht van beoefenaars van immaterieel erfgoed die een erfgoedzorgplan hebben gemaakt en zich actief inzetten voor de toekomst van hun erfgoed.

De Vereniging van Vlechters heeft in 2014 Het “Vlechten van gebruiksvoorwerpen” op laten nemen in deze Inventaris. We hebben ons ten doel gesteld om het vlechten door te geven, te behouden voor de toekomst en het ambacht levend te houden.

In 2018 heeft Rien Stuyts het : “Stoelenmatten” laten registreren in deze Inventarisatie.

https://www.immaterieelerfgoed.nl

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/Vlechtengebruiksvoorwerpen

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/stoelenmatten

© Auteursrecht - Vereniging van Vlechters
X