Lid worden

Lid worden van de Vereniging van Vlechters heeft vele voordelen. U ontvangt ieder kwartaal het bulletin met daarin informatieve artikelen over technieken, mandbeschrijvingen, evenementen op het gebied van vlechten, de geschiedenis van vlechten of portretten van bijzondere vlechters. Daarnaast ontvangt u uitnodigingen voor de Ledendagen. Daar ontmoeten de vlechters elkaar, gaan zij meestal zelf aan de slag met bepaalde technieken en/of bekijken werkstukken van anderen. Leden die dat willen hebben de mogelijkheid zich op de website te presenteren met hun werk, teneinde meer bekendheid te krijgen voor bijvoorbeeld workshops of mandenverkoop of gewoon om het werk te laten zien als inspiratiebron.

Door middel van een regelmatig verstuurde nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van workshops, evenementen, verkoop etc. Via de Facebook pagina wordt deze informatie ook onderling gedeeld.

Kosten

De kosten van het lidmaatschap bedragen  € 25,– per jaar.
De betaling van de contributie kan via bankrekeningnr. IBAN: NL81RABO 038.38.37.200 ten name van de Vereniging van Vlechters. Voor leden in het buitenland is de BICcode: RABONL2U

Na aanmelding gaat de contributie in op de eerste dag van het nieuwe kwartaal (naar rato) van het lopende jaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar, te gebeuren bij de ledenadministratie.


Inschrijfformulier

  © Auteursrecht - Vereniging van Vlechters | Design by: Project Direct

  4FE2648C-8594-4BDD-9DDA-FA3245C78F31_1_105_c

  Afbeelding 1 van 7

  Mandenmakerij Zuiderzeemuseum

  Afbeelding 1 van 8

  Website_Lentekroon

  Afbeelding 1 van 3

  Website_dePlataan

  Afbeelding 1 van 3

  Website_Videler

  Afbeelding 1 van 2

  Houtmanden

  Afbeelding 1 van 7

  X