Ineke van der Sommen

Eind 2009 kwam ik voor het eerst in aanraking met het vlechten met wilgentwijgen, toen ik een cursus volgde bij Corry Hansen en eigenlijk meteen gefascineerd was door het materiaal en haar (on)mogelijkheden. Daarna volgden nog vele cursussen en workshops en uren en uren aan oefenen (en dat blijft doorgaan.)

Inmiddels werk ik als leermeester in de mandenmakerij van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Als leermeester ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de mandenmakerij. Naast het vlechten voor bezoekers en vertellen over het ambacht, zoals je dat kon vinden rond de voormalige Zuiderzee, leid ik nieuwe vlechters op en ben ik aanspreekpunt voor alle andere zaken die met de werkplaats en het ambacht te maken hebben.
In het museum richten wij ons vooral op mandwerk, dat voorkwam in de regio van de oude Zuiderzee; je vindt bij ons dan ook veel vismanden, fuiken en andere gebruiksmanden.
Maar zo af en toe komt er ook wel wat anders voorbij; zo heb ik aan een aantal projecten met kunstenaars meegewerkt en maak ik vlechtwerk in opdracht van andere musea/stichtingen.

Voor mij blijft het ambacht intrigeren; er valt nog zoveel te ontdekken, leren en experimenteren. Daar kan ik nog jaren mee door!