Corry Hansen

Ik ben Corry Hansen en vlecht sinds 1991. Eerst heb ik als hobbyist een aantal zomercursussen gedaan en later in 1997 ben ik als werknemer in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen gaan vlechten en heb ik nog veel cursussen gevolgd. Later ben ik als zelfstandig vlechter doorgegaan.

Sinds een paar jaar vlecht ik als vrijwilliger bij het Zuiderzeemuseum. Ik ben in archeologie geïnteresseerd en heb daarom een model nagevlochten van een opgegraven fuik uit de Bronstijd.