Ineke van der Sommen

Eind 2009 kwam ik voor het eerst in aanraking met het vlechten met wilgen twijgen, ik deed een cursus bij Corry Hansen en was eigenlijk meteen gefascineerd door het materiaal en haar (on-)mogelijkheden. Daarna volgden nog vele cursussen en workshops en uren en uren aan oefenen (en dat blijft doorgaan.)

Inmiddels werk ik als leermeester in de mandenmakerij van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Dat houdt in dat ik het ambacht demonstreer voor bezoekers, nieuwe vlechters opleiding geef, aanspreekpunt voor andere afdelingen binnen het museum ben en alle andere zaken die met de mandenmakerij en het ambacht te maken hebben.
In het museum richten wij ons vooral op mandwerk dat voorkwam in de regio van de oude Zuiderzee, je vindt bij ons dan ook veel vismanden, fuiken en andere gebruiksmanden.
Maar zo af en toe komt er ook wel wat anders voorbij, zo heb ik aan een aantal projecten met kunstenaars meegewerkt en maakte ik vlechtwerk in opdracht van andere musea/stichtingen.

Voor mij blijft het ambacht intrigeren, er valt nog zoveel te ontdekken, leren en experimenteren daar kan ik nog jaren mee door!