WERKGROEPEN
GRIENDTEELT

Verzamelt en stimuleert kennis over teelt, kwaliteit en handel.
MANDBESCHRIJVINGEN

Verzamelt vlechttechnieken en legt deze vast voor de toekomst.
CREATIEF

Experimenteert met niet-
traditioneel vlechten van originele vormen.
DEMONSTRATIES

Leden demonstreren het ambacht in al zijn veelzijdigheid op markten
en manifestaties.
KINDERVLECHTEN

Verzamelt eenvoudige technieken en werkstukken om te vlechten met kinderen.
PUBLICITEIT

Houdt zich bezig met alle publicaties van de vereniging en met de website.