LID WORDEN

U kunt zich opgeven als lid van de Vereniging door te e-mailen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@vlechters.nl

De betaling van de contributie kan via bankrekeningnr. IBAN: NL81RABO 038.38.37.200 ten name van de Vereniging van Vlechters in Druten. Voor leden in het buitenland is de BICcode: RABONL2U

Na aanmelding gaat de contributie in op de eerste dag van het nieuwe kwartaal (naar rato) van het lopende jaar. Voor een heel jaar is men 25,-- verschuldigd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar, te gebeuren bij de ledenadministratie.


Ja, ik wil lid worden:
Gegevens met een * zijn verplicht
Naam: *  
Adres: *  
Postcode en Plaats: *  
(Land:)  
E-mail: *  
Telefoon:  
Vraag / Commentaar